Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації


    Надання публічної інформації районною радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
    Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень. 
       Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати: 
    1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону; 
    2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
    3) підпис і дату.
Для оформлення інформаційного запиту письмово:

Ізяславська районна рада 
вул. Грушевського, 5 м. Ізяслав, Хмельницька область,  30300

(на конверті вказувати «Публічна інформація»)


Форма для подання інформаційного запиту 
факс: (03852) 4-24-96
Електронна пошта: izjaslavrada@ukr.net
усно: тел.  (03852) 4-17-51

Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час.

 

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

   Районна рада як розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в випадках передбачених статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема у таких:

- районна рада не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 зазначеного Закону;

- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

- не дотримано вимог до запиту на інформацію (вимоги зазначені вище).

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації

або бездіяльності

     Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
    Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
    Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Нормативно - правова база

Закон України «Про доступ до публічної інформації».

Указ Президента України № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»


Реєстр публічної інформації, що знаходиться у володінні виконавчого апарату районної ради:

І півріччя 2012             І півріччя 2015                І півріччя 2019  

ІІ півріччя 2012            II півріччя 2015               ІІ півріччя 2019

І півріччя 2013            І півріччя 2016                 І півріччя 2020

ІІ півріччя 2013           ІІ півріччя 2016                Станом на 11.12.2020 р.

І півріччя 2014            І півріччя 2017

ІІ півріччя.2014          ІІ півріччя 2017

І півріччя 2018           ІІ півріччя 2018