Новий закон про службу в органах місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади

В процесі проведення реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні, не можна залишати поза увагою питання кадрового забезпечення та врегулювання всіх питань служби в органах представницької влади, відповідно задачам та цілям цих масштабних перетворень.

На розгляді парламенту находиться низка законодавчих актів, через які відбувається реформа. Серед них проект Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування», внесений Кабміном.

В разі прийняття, цей документ визначить стратегічні напрямки кадрової політики в місцевому самоврядуванні відповідно до ідеології реформи місцевого самоврядування та децентралізації.

Автори законопроекту пропонують комплекс правових моделей, спрямованих на підвищення престижу служби в місцевому самоврядуванні та врегулювання статусу службовця, нової моделі оплати праці, підвищення рівня соціального та матеріального захисту службовців.

Разом з тим, важливим надбанням стане забезпечення прозорості та рівного доступу на принципі фаховості при прийнятті на службу до органів місцевого самоврядування, стимулювання кар’єрного зростання, а також деполітизації та впровадження ефективного механізму запобігання корупції.

Але при тому, що прийняття нового закону в цілому виведе діяльність органів місцевого самоврядування на якісно новий рівень і сприятиме реалізації реформи, в документі є і такі положення, які суперечать Європейській хартії місцевого самоврядування та ідеології конституційної реформи в частині децентралізації влади, дестабілізують діяльність муніципальної влади.

Перед усім, деякі норми, запропоновані у законопроекті, необґрунтованим регулюванням порушують принцип самостійності та ефективності місцевого самоврядування. Насамперед, це стосується приписів, більшість із яких повинна вирішуватись місцевим самоврядуванням самостійно, але законопроектом віднесена до повноважень органів виконавчої влади. Регулювання певних стандартів служби в органах місцевого самоврядування органами виконавчої влади є неприйнятною виходячи із конституційних норм та положень Європейської хартії. Іншими приписами безпідставно надаються додаткові, практично контролюючі функції, відносно діяльності місцевого самоврядування.

На жаль, є спірні питання щодо запропонованої нової класифікації посад в органах місцевого самоврядування, яка відтворює класифікацію посад державних службовців, передбачену в проекті закону про державну службу. Запропонована модель не враховує істотну різницю між державною службою та службою в органах місцевого самоврядування, де діяльність кожного працівника, посада якого є первинним елементом цього органу, підпорядкована вирішенню у єдиному контексті завдань і функцій. А віднесення керівників у системі посад (згідно із проектом) на кілька рівнів вище, ніж безпосередньо підпорядковані їм посадові особи органів місцевого самоврядування, хоча в кінцевому підсумку як перші, так і останні забезпечують у своїй службовій діяльності виконання спільних завдань, може призвести до необґрунтованих диспропорцій у правовому статусі службовців.

Окремі умови оплати праці працівників місцевого самоврядування викликають сумніви в доцільності, оскільки в одному органі місцевого самоврядування паралельно функціонуватимуть зовсім різні умови оплати праці для працівників.

Певне занепокоєння викликають і норми законопроекту, якими регулюється питання пенсійного забезпечення працівників місцевого самоврядування, оскільки можуть призвести до порушення конституційних прав громадян щодо рівності їх перед законом та принципів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Крім того, є необхідність доопрацювання термінології, що використовується в законопроекті, узгодження її з іншими чинними нормативно-правовими актами. Чіткішого врегулювання потребують питання управління виконавчим апаратом, механізму врегулювання конфлікту інтересів тощо.

Переформатування всієї служби в органах місцевого самоврядування, передбачене законопроектом, потребує певного часу на підготовку відповідних методичних рекомендацій, типових порядків та інших підзаконних актів. А отже, можливо варто переглянути строк набуття чинності Законом з 1 червня 2015 року на більш пізній.

Ці та інші проблемні питання, що містяться в проекті закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» викладені в листі Української асоціації районних та обласних рад до Голови Верховної Ради України, при цьому точка зору Асоціації співпадає з точкою зору Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

 

За матеріалами сайту Української асоціації

районних та обласних рад