Щодо застосування антикорупційного та трудового законодавства після оголошення результатів чергових місцевих виборів

Спільна позиція Всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування щодо застосування антикорупційного та трудового законодавства після оголошення результатів чергових місцевих виборів

Протягом листопада 2015 року до всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування надходять численні звернення з низки питань, пов’язаних із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування осіб, що займають виборні посади.

Зважаючи, що ці питання є досить типовими та виникають у зв’язку із неоднозначним розумінням окремими територіальними підрозділами органів виконавчої влади правових засад функціонування системи місцевого самоврядування в Україні,

Асоціація міст України,
Українська асоціація районних та обласних рад,
Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад

вважають за доцільне висловити свою спільну позицію щодо наступних проблемних питань, які масово виникають у органах місцевого самоврядування після оголошення результатів чергових місцевих виборів:

1. Якщо особа, яка обіймала виборну посаду у органі місцевого самоврядування попереднього скликання, знову обрана на цю ж посаду під час місцевих виборів (або на першій сесії ради нового скликання), як оформити трудові відносини з цією особою? Чи потрібно робити у трудову книжку працівника запис про звільнення?

Ні, запис про звільнення у описаній ситуації робити не потрібно.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Отже, якщо особа обрана на посаду сільського, селищного, міського голови повторно, з моменту оголошення головою ТВК рішення про обрання цієї особи, його попередні представницькі повноваження як голови припиняються, і одразу (з цього ж моменту) починаються нові представницькі повноваження як голови. Тобто зміниться лише строк повноважень голови, а його трудові відносини перериватися не будуть.

У розумінні трудового законодавства з сільським, селищним, міським головою укладається строковий трудовий договір, який закінчується чи продовжується з настанням певної події – оголошення результатів голосування на першому пленарному засіданні ради. Таким чином, у даному випадку строковий трудовий договір з цією особою не припиняється, а змінюється. Він продовжується в силу закону на новий період.

Більше того, зробити запис про звільнення і прийняття на посаду одним днем неможливо, адже запис про звільнення робиться у один день, а запис про прийняття на посаду – у день, наступний за днем звільнення.

У зв’язку із цим в органах місцевого самоврядування абсолютно правильно склалася усталена практика, коли у разі обрання (переобрання на новий строк) на посаду сільського, селищного, міського голови однієї і тієї самої особи запис про припинення повноважень та звільнення з посади до її трудової книжки не вноситься, а лише робиться запис про обрання на новий строк повноважень. Датою запису буде дата пленарного засідання ради, на якому було оголошено про обрання такої особи сільським, селищним, міським головою. Підставою для внесення цього запису буде дата та номер рішення відповідної територіальної виборчої комісії про обрання голови.

Аналогічною буде ситуація, якщо:

голову (заступника голови) районної (районної у місті, обласної) ради, секретаря сільської, селищної, міської ради переоберуть на першому ж пленарному засіданні ради нового скликання;

дата початку перезатвердження на посади заступників сільського, селищного, міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради співпадає з датою формуванням нового персонального складу виконавчого комітету сільської, селищної чи міської ради.

2. Яким чином можна виконати вимоги ч. 3 ст. 24 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) щодо повідомлення Державної фіскальної служби про укладення трудового договору з працівником, якого обрано на виборну посаду у орган місцевого самоврядування?

Перш за все привертаємо увагу до того факту, що відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених вказаним Законом. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», визначаючи порядок вступу на службу в органи місцевого самоврядування, не передбачає обов’язку подібного повідомлення Державної фіскальної служби. Тому правомірність застосування відповідної вимоги до органів місцевого самоврядування є сумнівною. Разом з тим до уточнення правових норм і для уникнення зайвих ускладнень рекомендуємо здійснювати відповідні повідомлення Державної фіскальної служби з урахуванням нижче наведених особливостей.

За загальним правилом, передбаченим ч. 3 ст. 24 КЗпП, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Процедура здійснення цього повідомлення визначена постановою КМУ від 17.06.15 р. № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу», та передбачає, що повідомлення до територіальних органів Державної фіскальної служби надсилається за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

Однак у випадку з посадовими особами місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, загальний припис трудового законодавства не можна виконати.

Спеціальним законом, який відповідно до Конституції України визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Зазначений вище спеціальний закон визначає особливу процедуру оформлення трудових відносин з особами, які обираються на посади на місцевих виборах чи обираються, затверджуються на посади за рішенням відповідних рад.

Так, згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження голови (заступника голови) районної (районної у місті, обласної) ради, секретаря сільської, селищної, міської ради починаються з моменту обрання його на сесії ради шляхом таємного голосування (ч. 1 ст. 50, ч. 1 ст. 55, ч. 2 ст. 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), заступника сільського, селищного, міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради – з моменту затвердження його на посаду рішенням ради (ч. 1 ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

Саме зазначені рішення є підставою для початку трудових відносин із відповідними особами (якщо вони обираються на посаду вперше). До моменту набрання чинності зазначеними рішеннями, ніхто не може робити висновки, що особа буде обіймати відповідну посаду, так само, як і не може передбачити, у який день буде прийняте відповідне рішення.

Таким чином, зважаючи на специфіку організації діяльності органів місцевого самоврядування та особливості проходження служби посадовими особами місцевого самоврядування на виборних посадах, виконати припис ч. 3 ст. 24 КЗпП неможливо, адже немає події, яка б давала правові підстави на здійснення повідомлення фіскальних органів про укладення трудового договору до початку прийняття відповідних рішень місцевих рад. А за спеціальним законом прийняття відповідних рішень, автоматично тягне початок трудових відносин з цими працівниками, а також початок їхніх визначених законом повноважень.

Відповідно, повідомлення має бути направлене до територіального підрозділу фіскальної служби у день прийняття рішення, за яким перелічені особи приймаються на посади.

Водночас, слід зазначити, що для повного врегулювання проблеми до чинного законодавства мають бути внесені зміни, які заповнюють прогалину.

Важливим є те, що відповідальність за неповідомлення Державної фіскальної служби врегульовано ст. 265 КЗпП. Таку відповідальність несе відповідний орган місцевого самоврядування, а не сільський, селищний, міський голова, голова районної, обласної ради. Для такого порушення санкцію встановлено абз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП, яка передбачає за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим-четвертим частини другої вказаної статті, у вигляді штрафу у розмірі мінімальної заробітної плати. Відповідно до ч. 4 ст. 265 КЗпП вказаний штраф може бути накладено лише центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Чи може особа, яка вперше обрана на виборну посаду у органі місцевого самоврядування, приступити до виконання своїх обов’язків до завершення щодо неї спеціальної перевірки?

Так, перелічені особи набирають усіх передбачених законом повноважень та приступають до виконання своїх обов’язків одразу після оголошення результатів виборів (обрання, призначення, затвердження) на пленарному засіданні відповідної ради, незалежно від проведення спеціальної перевірки.

Для даної категорії посад передбачений особливий порядок набрання повноважень, який визначено профільним Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Окремі особливості проходження служби в органах місцевого самоврядування врегульовані Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Сьогодні це єдині нормативно-правові акти, які визначають систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і порядку проходження служби посадових осіб місцевого самоврядування.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посади сільського, селищного, міського голови, голови та заступників голови районної, обласної ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласних рад належать до категорії виборних посад.

Згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання.

Згідно з ч. 1 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

Згідно з ч. 2 ст. 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» заступник голови районної ради, перший заступник, заступник голови обласної ради обираються відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування.

Таким чином спеціальним законодавством, яке регламентує правовий статус та порядок призначення на посади перелічених осіб встановлено, що особи призначаються на посади та набирають своїх повноважень у повному обсязі з дня:

- оголошення про це на пленарному засіданні ради (для сільських, селищних та міських голів);

- або обрання (затвердження) на посаду на пленарному засіданні відповідної ради (для голів та заступників голів районних, районних у місті та обласних рад, заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради).

Також звертаємо вашу увагу на те, що суб’єктний склад осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, визначений у ч. 1 ст. 56 Закону України «Про запобігання корупції», де зазначено, що така перевірка здійснюється стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком.

Водночас у п. 1 ч. 2 ст. 56 зазначеного Закону вказано, що спеціальна перевірка не проводиться щодо кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів. Таким чином проведення спеціальної перевірки щодо зазначених категорій осіб взагалі не передбачено взагалі.

Щодо інших посадових осіб місцевого самоврядування, чиї посади є виборними.

Останнім абзацом ч. 1 ст. 56 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що у разі якщо призначення, обрання чи затвердження на посади здійснюється місцевою радою, спеціальна перевірка проводиться у встановленому цим Законом порядку стосовно призначених, обраних чи затверджених на відповідні посади осіб. Останній абзац ч. 2 ст. 57 Закону України «Про запобігання корупції» передбачає, що зазначені особи подають документи для проведення спеціальної перевірки протягом трьох робочих днів з дня відповідного обрання або затвердження. Таким чином сам антикорупційний Закон чітко вказує на те, що по відношенню до виборних посад (за винятком сільських, селищних, міських голів) спеціальна перевірка проводиться вже після набрання ними своїх повноважень як посадових осіб місцевого самоврядування.

Відповідно до абз. 6 ч. 2 ст. 58 Закону України «Про запобігання корупції» повноваження вказаних посадових осіб достроково припиняються без припинення повноважень депутата ради, а відповідна особа звільняється з відповідної посади без прийняття рішення відповідної ради у випадку, якщо вона не пройшла спеціальну перевірку або не надала у встановлений Законом строк згоди на проведення спеціальної перевірки.

Закон не ставить початок здійснення та обсяг повноважень виборної посадової особи органу місцевого самоврядування у залежність від проведення спеціальної перевірки. Але від результатів спеціальної перевірки може залежати їх дострокове припинення.

4. Щодо необхідності проходження спеціальної перевірки заступниками голів районних рад, заступниками міських голів, секретарів відповідних рад.

Перелічені особи переважно віднесені до четвертої або п’ятої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

Чинний на разі Закон передбачає обов’язковість проведення спеціальної перевірки лише для посадових осіб місцевого самоврядування першої-третьої категорії посад. Тобто для голів, заступників (перших заступників) голів обласних рад, голів районних (районних у містах) рад, перших заступників та заступників міських голів (міст — обласних центрів) з питань діяльності виконавчих органів ради; секретарів міських (міст — обласних центрів та міста Сімферополя) рад, спеціальна перевірка є обов’язковою, оскільки вони обіймають посади першої-третьої категорії.

У решті випадків посадові особи місцевого самоврядування мали би проходити спеціальну перевірку лише якщо б їхні посади були віднесені до посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.

Перелік таких посад мав бути затверджений Національним агентством з питань запобігання корупції. Однак станом на сьогодні такий документ не прийнятий відповідно, немає законодавчих підстав проходити таку спеціальну перевірку особам, які обіймають посади в органах місцевого самоврядування від четвертої категорії та нижче.

Водночас, слід констатувати, що на практиці трапляються непоодинокі випадки, коли вказані особи проходять спеціальну перевірку добровільно, за власним бажанням.

 

За інформацією сайту http://oblrada.km.ua/