Як видати довідку про наявність земельної ділянки?

О. Ковшова, економіст-аналітик ВБ «Фактор»

Однією із численних функцій сільських, селищних та міських рад є безоплатна видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок. 21.02.14р. набрав чинності новий Порядок видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок. Його затвердило Міністерство доходів і зборів України від 17.01.14 р. № 32.

Спочатку нагадаємо, що втратив чинність попередній Порядок видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку. Новий Порядок не відрізняється кардинально від попередньої редакції. Однак у ньому відбулися суттєві зміни щодо:

 

1.строку видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок

2.строку, в який власник сільськогосподарської продукції повинен проінформувати раду про зміну інформації, зазначеної у довідці

 

 

Також не обійшлося без технічних змін у формулюваннях, які відтепер більш повно та коректно розкривають зміст вимог Порядку.

Давайте пройдемось по вимогах Порядку.

Порядок визначає механізм видачі довіри (п. 1 Порядку). Ділянки фізичній особі можуть надаватись у розмірах, установлених Земельним кодексом України. Враховуйте, що відповідно до Податкового кодексу України ці земельні ділянки є підставою для невключення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку доходів, отриманих від продажу власної сільськогосподарської продукції.

Увага! Така продукція має бути вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на цих ділянках. Тобто власником сільськогосподарської продукції.

Довідку фізичній особі (платнику податків) безоплатно має видати сільська, селищна або міська рада за місцем її податкової адреси (місцем проживання). Строк її видачі – протягом 5 робочих днів (раніше – протягом 10 робочих днів) з дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу довідки.

Наголосимо, що довідку видають особисто власнику сільськогосподарської продукції на земельних ділянках, наданих для ведення:

 

1

садівництва та/або для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва

Примітка. Якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включають до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

2

особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 га

Примітка. Не враховують розмір:

  • земельних ділянок, зазначених в п. 1 цієї таблиці;
  • розмір виділених у натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовують (здають в оренду, обслуговують).

Увага! Довідку надають на підставі відомостей із Державного земельного кадастру (за наявності). Її реєстрацію проводить сільська, селищна, міська рада. У довідці зазначають (п. 3 Порядку):

1

порядковий номер, за яким довідку зареєстровано, та дату (число, місяць і рік) видачі

2

паспортні дані власника сільськогосподарської продукції (прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий), місце проживання (область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

3

реєстраційний номер облікової картки фізичної особи — платника податків — власника сільськогосподарської продукції згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків або серію та номер паспорта.

4

вид цільового призначення земельної ділянки

5

розмір земельної ділянки у гектарах

6

ініціали та прізвище голови або секретаря виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради

7

дату, до якої дійсна довідка

Примітка. Довідку видають строком на 5 років.

 

 

Додамо: уразі втрати чи пошкодження довідки видають дублікат, про що свідчить відповідний запис на бланку довідки. Якщо ж змінюється інформація, зазначена у ній, власник сільськогосподарської продукції письмово інформує сільську, селищну, міську раду.

У свою чергу, рада протягом 5 робочих днів (раніше – протягом 10 робочих днів) видає йому нову довідку з урахуванням відповідних змін. Наголосимо, що у такому випадку попередню довідку анулюють.

А от при продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник подає податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних ділянок. Оригінал довідки зберігає власник сільськогосподарської продукції протягом строку позовної давності з дати закінчення її дії.

Увага! Інформацію про видачу довідки передає сільська, селищна, міська рада контролюючому органу за місцем розташування земельної ділянки протягом 10 днів з дати видачі довідки власнику сільськогосподарської продукції.